ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CAFÉ

ΕΙΔΟΣΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 330ml FREDDO  50 ΤΕΜ.
ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 400ml FREDDO 50 ΤΕΜ.
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 330ml FREDDO ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
(ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ)
50 ΤΕΜ.
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 400ml FREDDO ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
(ΚΟΚΚΙΝΟ ,ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ)
50 ΤΕΜ.
ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΟΜΠΕ ΓΙΑ ΚΥΠΕΛΟ 300-400ml ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 100 ΤΕΜ.
ΚΥΠΕΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 4oz 50 ΤΕΜ.
ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ ΓΙΑ 4oz 100 ΤΕΜ.
ΚΥΠΕΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 8oz 50 ΤΕΜ.
ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ ΓΙΑ 8oz 100 ΤΕΜ.
ΚΥΠΕΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 12oz 50 ΤΕΜ.
ΚΥΠΕΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 16oz 50 ΤΕΜ.
ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ ΓΙΑ 12oz - 16oz 100 ΤΕΜ.
ΚΥΠΕΛΛΟ 125ml ΛΕΥΚΟ (ΚΑΦΕ) 50 ΤΕΜ.
ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 250ml 50 ΤΕΜ.
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΑ 50 ΤΕΜ.
ΜΑΤ 50 ΤΕΜ.
ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΑ 50 ΤΕΜ.
ΜΑΤ 50 ΤΕΜ. 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ FREDDO ΙΣΙΟ ΝΤΥΜΕΝΟ  1000 ΤΕΜ.
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ FREDDO ΙΣΙΟ ΧΥΜΑ 1000 ΤΕΜ. 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΑΥΡΟ ΣΠΑΣΤΟ ΓΙΑ FREDDO/FRAPE ΝΤΥΜΕΝΟ  1000 ΤΕΜ.
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΑΥΡΟ ΣΠΑΣΤΟ ΓΙΑ FREDDO/FRAPE ΧΥΜΑ  1000 ΤΕΜ.
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΝΤΡΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΓΙΑ ΧΥΜΟΥΣ/ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΝΤΥΜΕΝΟ  1000 ΤΕΜ.
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΝΤΡΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΓΙΑ ΧΥΜΟΥΣ/ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΧΥΜΑ  1000 ΤΕΜ.